Phân loại thảm trải sàn

Thảm cuộn là gì ?

Thảm gạch là gì ?

Trên thị trường hiện nay, thảm trải sàn được phân thành hai 2 loại chính

  • Thảm cuộn: thảm trải sàn dạng cuộn, khổ lớn, bán thảm theo hết chiều khổ. Thảm cuộn có nhiều kích thước khổ khác nhau như 2m, 3.66m. 3.97m hoặc 4m.
  • Thảm tấm: thảm được bán theo hêt kích thước tấm
    • Thảm gạch kích thước 50x50cm
    • Thảm giả sàn gỗ kích thước 25x100cm

 

Tùy theo diện tích, thiết kế và chi phí dành cho mặt sàn mà khách hàng có thể chọn từng loại thảm phù hợp.